Gul Shireen

Name Gul Shireen
Designation Lecturer in Islamiyat
Office Contact 0943470323
Personal Contact